dobrna zgoraj slocro

zemljevid vode

Operacijo »CELOSTNO UREJANJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA IN VAROVANJE VODNIH VIROV NA POVODJU SAVINJE – na območju Občine Dobrna – na območju naselij Klanc in Zavrh – Povodje Dobrnice«delno financira Evropska unija, največ v deležu 85 % upravičenih stroškov, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013; razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

 

eu finance

stop view
/
   ozio_gallery_fuerte
    
   Splošni podatki o operaciji
   Investitor: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna
   Naziv operacije: Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje, na območju občine Dobrna – na območju naselij Klanc in Zavrh – povodje Dobrnice
   Skrajšani naziv operacije: Izgradnja fekalne kanalizacije v Klancu in Zavrhu
   Predmet investicije: Izgradnja kanalizacije odpadnih komunalnih vod na območju dela naselij Klanc in Zavrh v dolžini 5.518 m, ki se preko obstoječega kanalizacijskega sistema priključuje na čistilno napravo Dobrna, ki je v obratovanju.
   Vsebinsko področje: Okoljska infrastruktura (2a) – odvajanje in čiščenje odpadnih voda
   Dovoljenje za poseg v prostor: Gradbeno dovoljenje, št. 351-131/2012-11 (0367), izdano s strani UE Celje, dne 24.10.2012, pravnomočno z dnem 23.11.2012
   Namen in cilji projekta: Namen projekta je zagotoviti 220 občanom dela naselij Klanc in Zavrh v Občini Dobrna priključitev na novo zgrajeno fekalno kanalizacijsko omrežje, ki bo priključeno na obstoječ kanalizacijski sistem Dobrna in na centralno čistilno napravo Dobrna v obratovanju.
   Upravljavec: Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje
   Lokacija: Občina Dobrna , del naselij Klanc in Zavrh
   Začetek in konec operacije:

   Začetek operacije: 8. 9. 2009

   Konec operacije: 30. 9. 2014

   Vrednost investicije:

   844.301,65 € z DDV

   710.566,88 € brez povračljivega DDV

   Financiranje projekta:

   Občina Dobrna (29,73 %) in evropska sredstva (70,27 %)

   -       MGRT - ESRR nepovratna sred. = 499.289,14 €

   -       Občina Dobrna, lastni vir = 211.277,74 €

   Splošni cilji projekta:

   -       širjenje omrežja odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda v aglomeraciji z obremenitvijo nad 2000 PE,

   -       prispevanje k celovitemu reševanju problematike odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda,

   -       zagotavljanje odvajanja komunalne odpadne vode v kanalizacijo in čiščenje v čistilni napravi,

   -       izboljšanje kakovosti podtalnice in površinskih voda regije,

   -       prispevanje k varstvu voda in okolja,

   -       izpolnjevanje zakonskih zahtev,

   -       zmanjšanje obremenjevanja okolja bo pripomoglo k ohranjanju okolja in razvoju ostalih dejavnosti (razvoj podjetništva, obrtništva, kmetijstva in turizma),

   -       zvišanje kakovosti življenja na področju.

   Specifični cilji projekta:

   -       zgraditi fekalni kanal v dolžini 5.518 m,

   -       urediti odvajanje komunalnih odpadnih vod v delu naselja Klanc in delu naselja Zavrh,

   -       prispevati k izboljšanju kvalitete potoka Dobrnica,

   -       prispevati k izboljšanju kvalitete bivanja prebivalcev v delu naselja Klanc in delu naselja Zavrh,

   -       omogočiti priključitev obstoječih in na novo načrtovanih objektov ob trasi kanalizacije,

   -       ukiniti stare in pretežno pretočne greznice, ki sedaj onesnažujejo podtalnico,

   -       izvesti kanalizacijo v skladu s tehničnimi in okoljskimi standardi, ki veljajo za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

   Pričakovani rezultati:

   -       Dolžina zgrajenega kanalizacijskega omrežja – odpadna kanalizacija: 5,518 km

   -       Število pripravljenih hišnih priključkov: 88

   -       Število delno komunalno opremljenih naselij z novim kanalizacijskim omrežjem: 0,5 + 0,5

   -       Število prebivalcev, ki bodo imeli možnost priključitve na kanalizacijski sistem, ki je predmet operacije: 220

   Izvajalec gradbenih del: TOMGRAD TOMAŽ HOHNJEC s.p. Olimje 85, Podčetrtek
   Vrednost gradbenih del: 748.915,25 € z 22 % DDV
   Strokovni nadzor nad operacijo: PROPLUS, inženiring, projektiranje, d.o.o. Maribor
   Projektant in izvajalec projektantskega nadzora: Izvir-plan, d.o.o., Laško
   Uporabno dovoljenje: Uporabno dovoljenje, št. 351-443/2014-4(13104), izdano s strani UE Celje, dne 29.7.2014, pravnomočno z dnem 29.7.2014
   Kontaktna oseba:

   Zdenka Kumer, tel. 03 780 10 57, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

   Povezava na spletno stran OU: http://www.svlr.gov.si/

   Uradne ure za stranke:
   Ponedeljek: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
   Sreda: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30
   Petek: 8.00 do 12.00

   ID za DDV: SI71772626
   Številka transakcijskega računa (IBAN) je:
   SI56 0135 5010 0003 171
   Transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije.
   Matična št.: 1358570000

    

   Občina Dobrna
   Dobrna 19
   3204 Dobrna
    
   Tel.: (03) 780-10-50
    
   grb
   Elektronski naslov:
   Uradne ure pri Županu so ob sredah med 8.00-12.00 ter med 13.00 -16.30 po predhodni najavi v tajništvu občinske uprave na telefonski številki (03) 780-10-50.
    
   Poslovni delovni čas uprave:

   ponedeljek od 7.00. do 15.00
   torek od 7.00 do 15.00 
   sreda od 7.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30 
   četrtek od 7.00 do 15.00 
   petek od 7.00 do 13.30

    

   Naša spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov.
   Ali se strinjate z uporabo piškotkov ?