Natisni

NPB- Odlok o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh Dobrna

NPB- Odlok o lokacijskem načrtu za stanovansjko naselje Guteneg Dobrna

NPB- Odlok o občinskih taksah v Občini Dobrna

NPB- Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

NPB- Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Dobrna

NPB- Pravilnik o sofinanciranju soc. in humanitarnih dejavnosti v Občini Dobrna

NPB- Odlok o organizaciji in delovnem področju OU Občine Dobrna

NPB- Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov v Občini Dobrna - etnoloških

NPB- Odlok o urejanju javnih površin o javni snagi ter videzu naselij v Občini Dobrna

NPB- Odlok o ustanovitvi JVIZ OŠ Dobrna

NPB- Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobrna

NPB- Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma

NPB- Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Dobrna

NPB- Pravilnik za vrenotenje športnih programov v Občini Dobrna

NPB- Statut Občine Dobrna

NPB- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Dobrna