Natisni

Priložene datoteke:

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Lokovina LO 3-1

Priloga 1

Priloga 2