dobrna zgoraj slocro

Priložene datoteke:

Razpisna dokumentacija

Priloga-Projektantski predračun

PZI Sanacija plazu - Tehnično poročilo

Prečni profil

Vzdolžni profil

Gradbena situacija

Geološki profil

 Armaturni načrt

Tehnično poročilo - 11.3.2016

Popis del - 11.3.2016

Popis del - končna verzija - 14.3.2016

Občina Dobrna ponudnike obvešča, da se v Javnem razpisu in razpisni dokumentaciji naziv in številka javne poti pravilno glasi JP 965605 - Doler. Temu ustrezno se celotna razpisna dokumentacija prilagodi.

Uradne ure za stranke:
Ponedeljek: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
Sreda: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30
Petek: 8.00 do 12.00

ID za DDV: SI71772626
Številka transakcijskega računa (IBAN) je:
SI56 0135 5010 0003 171
Transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije.
Matična št.: 1358570000

 

Občina Dobrna
Dobrna 19
3204 Dobrna
 
Tel.: (03) 780-10-50
 
grb
Elektronski naslov:
Uradne ure pri Županu so ob sredah med 8.00-12.00 ter med 13.00 -16.30 po predhodni najavi v tajništvu občinske uprave na telefonski številki (03) 780-10-50.
 
Poslovni delovni čas uprave:

ponedeljek od 7.00. do 15.00
torek od 7.00 do 15.00 
sreda od 7.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30 
četrtek od 7.00 do 15.00 
petek od 7.00 do 13.30