Natisni

 grb dobrna

Občina Dobrna išče ZIDARJA/VZDRŽEVALCA za delo v Režijskem obratu. Od kandidatov se pričakuje srednja poklicna izobrazba (IV. stopnja izobrazbe gradbene smeri ali katere druge tehnične smeri). Delovno področje ZIDAR je vezano na vzdrževanje in obnovo javne infrastrukture ter izvajanje  gradbenih in drugih potrebnih del pri obnovi in gradnji manj zahtevnih objektov.

Delovno področje VZDRŽEVALEC zajema opravljanje tekočih in vzdrževalnih del na objektih in napravah ter javni infrastrukturi, izvajanje zimske službe, urejanje okolja in opreme.

 Delovno mesto bo predvidoma na stalnih deloviščih, praviloma v rednem delovnem času. Za dodatne informacije pokličete Zdenko Kumer, na tel. št. 03 780 10 57 ali Martina Brecl, na tel. št.  041 349 722.