dobrna zgoraj slocro

 OBVESTILO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spoštovani,
s prvim julijem spremembe na področju obračunavanja turistične takse v Občini Dobrna
Občinski svet Občine Dobrna je na 24. seji, dne 23. 5. 2018, skladno z določili Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1, Ur.l. RS, št. 13/18) sprejel Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Dobrna, ki je objavljen v Ur.l. RS, št. 37/18.  Novi odlok se prične uporabljati s 1. 7. 2018, do 30. 6. 2018 veljajo določila starega Odloka o turistični taksi v Občini Dobrna (Ur.l. RS, št. 70/05). Odlok o turistični in promocijski taksi (Ur.l. RS, št. 37/2018) je v prilogi tega obvestila.
 
V skladu s sprejetim Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Dobrna bo višina turistične takse na območju Občine Dobrna od 1. 7. 2018 naslednja, in sicer:
·         polna turistična taksa: 2,00 EUR
·         polovična turistična taksa: 1,00 EUR
od 1. 1. 2019 dalje se poleg turistične takse prične obračunavati tudi promocijska taksa, katero prejme Slovenska turistična organizacija, in sicer:
·         polna turistična taksa: 2,00 EUR + 0,50 EUR promocijske takse = 2,50 EUR
·         polovična turistična taksa: 1,00 EUR + 0,25 EUR promocijske takse = 1,25 EUR
Kot je znano je sprejem novega Odloka občinam naložil ZSRT-1, ki v prvem odstavku 50. člena določa, da morajo občine uskladiti splošne akte, s katerimi določajo turistično takso, najkasneje v treh mesecih po uveljaviti zakona, to je do 15. 6. 2018.
Odlok prilagaja tudi oprostitve plačila turistične takse, kot je slednje opredeljeno v ZSRT-1.
Dodatna namenska sredstva z naslova višje turistične takse bo Občina Dobrna namenila aktivnejšemu izvajanju politike spodbujanja razvoja turizma, spodbujanja razvoja celovitih turističnih produktov, trženju celovite turistične ponudbe na ravni občine, razvoju in vzdrževanju skupne turistične infrastrukture, kot tudi za urejanje, čiščenje in obnovo površin in turistične infrastrukture namenjene turistom ter druge storitve, ki jih na turističnem območju občina brezplačno nudi turistom. 
Občina Dobrna
 

Uradne ure za stranke:
Ponedeljek: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
Sreda: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30
Petek: 8.00 do 12.00

ID za DDV: SI71772626
Številka transakcijskega računa (IBAN) je:
SI56 0135 5010 0003 171
Transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije.
Matična št.: 1358570000

 

Občina Dobrna
Dobrna 19
3204 Dobrna
 
Tel.: (03) 780-10-50
 
grb
Elektronski naslov:
Uradne ure pri Županu so ob sredah med 8.00-12.00 ter med 13.00 -16.30 po predhodni najavi v tajništvu občinske uprave na telefonski številki (03) 780-10-50.
 
Poslovni delovni čas uprave:

ponedeljek od 7.00. do 15.00
torek od 7.00 do 15.00 
sreda od 7.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30 
četrtek od 7.00 do 15.00 
petek od 7.00 do 13.30