dobrna zgoraj slocro


OBVESTILO

 

 

 

Velenje, 23. oktober 2018 – Mestna občina Velenje želi v okviru projekta Smart Commuting analizirati načine prihoda na delovno mesto, saj pripravljamo regijsko celostno prometno strategijo za območje občin Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Mozirje, Nazarje, Slovenj Gradec, Mislinja, Dobrna, Celje, Žalec in Polzela. Prvi korak v pripravi strategije je analiza stanja, ki jo bomo pripravili tudi s pomočjo anketnega vprašalnika o načinih prihoda na delovno mesto, v šolo. Ker želimo v raziskavo vključiti čim večji delež obravnavane populacije, vas prosimo, da nam pri tem pomagate – v kolikor živite ali delate v eni izmed obravnavanih občin, da izpolnite anketni vprašalnik, dostopen na povezavi http://bit.ly/smartcomm-anketa. Pri anketiranju nam bodo pomagali tudi študenti 1. letnika Visoke šole za varstvo okolja Velenje na terenu, ki bodo anketirali v tednu med 23. oktobrom in 5. novembrom na različnih lokacijah v obravnavani regiji.
V okviru priprave dokumenta se bomo osredotočali predvsem na vsakodnevne prevoze v šolo in na delo, ki največkrat presežejo občinske meje. Več kot 40 % delež delovno aktivnih zaposlenih v Mestni občini Velenje, se dnevno pripelje na delo iz okoliških občin. S predlaganimi ukrepi in izvajanjem le-teh v prihodnosti, želimo omenjeno vrsto prevozov optimizirati, predvsem z vidika manjše uporabe osebnih avtomobilov in izboljšanja pogojev javnega potniškega prometa, kolesarjenja in hoje. S tem lahko vplivamo na zmanjšanje prometnih zastojev, manjše potrebe po parkiriščih, povečanje rekreacije zaposlenih in pozitivne učinke na kakovost okolja in življenja nasploh.

Mestna občina Velenje je partner v projektu Smart Commuting, ki je v 85 % sofinanciran iz programa Evropske unije Interreg Srednja Evropa, njegov osrednji cilj pa je poiskati nove rešitve za izzive dnevne mobilnosti za bolj trajnosten razvoj mest.
Prijazno prosimo za sodelovanje.
Prijazen pozdrav!
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

 

Uradne ure za stranke:
Ponedeljek: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
Sreda: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30
Petek: 8.00 do 12.00

ID za DDV: SI71772626
Številka transakcijskega računa (IBAN) je:
SI56 0135 5010 0003 171
Transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije.
Matična št.: 1358570000

 

Občina Dobrna
Dobrna 19
3204 Dobrna
 
Tel.: (03) 780-10-50
 
grb
Elektronski naslov:
Uradne ure pri Županu so ob sredah med 8.00-12.00 ter med 13.00 -16.30 po predhodni najavi v tajništvu občinske uprave na telefonski številki (03) 780-10-50.
 
Poslovni delovni čas uprave:

ponedeljek od 7.00. do 15.00
torek od 7.00 do 15.00 
sreda od 7.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30 
četrtek od 7.00 do 15.00 
petek od 7.00 do 13.30