dobrna zgoraj slocro

SPREJEMNO-INFORMACIJSKA PISARNA DOBRNA
Naslov: Dobrna 19; 3204 Dobrna 
Uradne ure so v četrtek: od 8.00 do 11.00
Telefon: (03) 780-10-62; (03) 780-06-31
E-mail:Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 

V Sprejemno informacijski pisarni Dobrna lahko vložite zahtevo za pridobitev naslednjih upravnih postopkov :
- vpis izobrazbe (spričevala o končani osnovni šoli, spričevala o končani srednji šoli, dodiplomske in podiplomske diplome, potrdila o končanem izpolnjevanju strokovne izobrazbe, diplome o pridobitvi naslova specialist, potrdila o končanem usposabljanju z delom, potrdila o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za pripravnika, nostificirana spričevala in diplome - izdane po osamosvojitvi, verificirana spričevala in diplome - izdane pred osamosvojitvijo iz držav SFRJ),
- vpis sprememb (osebnega imena, državljanstva, osebne matične številke občana),
- pridobitev prometnega dovoljenja in registrske tablice za motorno vozilo,
- odjava motornega ali priklopnega vozila in vročilo registrske tablice, 
- priglasitev spremembe lastništva nad motornim vozilom,
- priglasitev vsake tehnične spremembe,
- pridobitev dvojnika prometnega dovoljenja v primeru izgube ali pogrešitve,
- naročilo tretje registrske tablice,
- naročilo izbrane označbe registrske tablice,
- pridobitev preizkusnih tablic, če je sklenjeno zavarovanje za izdajo le-teh,
- vložitev vseh vlog v zvezi s postopki referata za promet,
- zamenjava tujega vozniškega dovoljenja (sprejem vloge),
- potrditev priglasnice za vozniški izpit,
- oddaja vloge za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za učitelja predpisov  oziroma voznika- inštruktorja, sprejem vloge in izdaja dovoljenja za vodjo avtošole,
- oddaja vozniškega dovoljenje zaradi prenehanja veljavnosti,
- vložitev vloge za izdajo ali zamenjavo posebnega znaka za ustavljanje in
  parkiranje (invalidi),
- podati izjavo za zapisnik v postopkih referata za promet,
- pridobitev informacije o postopkih v zvezi s registracijo vozila ali vozniškim dovoljenjem,
- dovoljenje staršev za prehod meje mladoletnega otroka s tretjo osebo,
- vloga za izdajo osebne izkaznice,
- preklic osebne izkaznice,
- vloga za izdajo potnega lista,
- vloga za spremembo naslova v potnem listu,
- prijava spremembe začasnega in stalnega prebivališča,
- potrdilo o skupnem gospodinjstvu,
- potrdilo o stalnem prebivališču,
- izpisek iz matičnih evidenc (poročni list, rojstni list, mrliški list),
- potrdilo o državljanstvu,
- izdaja upravne takse,
- ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča,
- izjava za prodajo kmetijskega zemljišča,
- spremembe in dopolnitve ostalih vlog (reševanje v Celju),
- overitve podpisov in kopij.

Uradne ure za stranke:
Ponedeljek: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
Sreda: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30
Petek: 8.00 do 12.00

ID za DDV: SI71772626
Številka transakcijskega računa (IBAN) je:
SI56 0135 5010 0003 171
Transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije.
Matična št.: 1358570000

 

Občina Dobrna
Dobrna 19
3204 Dobrna
 
Tel.: (03) 780-10-50
 
grb
Elektronski naslov:
Uradne ure pri Županu so ob sredah med 8.00-12.00 ter med 13.00 -16.30 po predhodni najavi v tajništvu občinske uprave na telefonski številki (03) 780-10-50.
 
Poslovni delovni čas uprave:

ponedeljek od 7.00. do 15.00
torek od 7.00 do 15.00 
sreda od 7.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30 
četrtek od 7.00 do 15.00 
petek od 7.00 do 13.30