dobrna zgoraj slocro

A A A

OBVESTILA IN NAPOTKI ZA LOKALNE VOLITVE 2018

Različna obvestila in napotki za izvedbo in udeležbo v lokalnih volitvah 2018 so objavljena na spletni strani Ministrstva za javno upravo: 

http://www.mju.gov.si/si/lokalna_samouprava/lokalne_volitve_2018/

 

Navodila in rokovnik ter obrazci podpore so objavljeni na spletni strani Državne volilne komisije:

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/navodila-in-rokovnik-lokalne-volitve-2018

 

OBVESTILA O ZBIRANJU PREDLOGOV ZA ČLANE VOLILNIH ODBOROV NA VOLIŠČIH

Obveščamo politične stranke, druge organizacije občanov v občini in občane Občine Dobrna, da lahko najkasneje 10 dni po začetku volilnih opravil, torej do 13. 9. 2018, podajo svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov na voliščih v občini Dobrna.

Predsednik, član volilnega odbora in njun namestnik ne more biti zakonec, oče, mati, otrok, sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec kandidata v volilni enoti, v kateri je ta volilni odbor imenovan, niti ne more živeti s kandidatom v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti.

Predlagatelj mora ob vložitvi predloga za vsakega od kandidatov za predsednika in člana volilnega odbora oziroma njune namestnike priložiti njegovo pisno izjavo, da soglaša z imenovanjem v volilni odbor, in njegovo pisno izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po objavi kandidatur oziroma list kandidatov obvestil pristojno volilno komisijo o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom.

Predloge lahko vložijo ali pošljejo na sedež Občinske volilne komisije Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, z dospelostjo najkasneje do 13. 9. 2018.

Poziv za podajanje predlogov za imenovanje volilnih odborov za izvedbo lokalnih volitev

 

DOLOČITEV KANDIDATOV ZA LOKALNE VOLITVE 2018 S PODPISOVANJEM PODPORE 

Kandidata oz. listo kandidatov (lahko v tistih volilnih enotah, kjer se voli več svetnikov) za člane občinskega sveta v posamezni volilni enoti na lokalnih volitvah v Občini Dobrna leta 2018 lahko s podpisovanjem podpore določi skupina najmanj 30 volivcev s stalnim prebivališčem v volilni enoti.

Kandidata za župana na lokalnih volitvah v Občini Dobrna v letu 2018 lahko s podpisovanjem podpore določi skupina najmanj 23 volivcev.

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/obrazci-za-podporo-volivcev-lokalne-volitve-2018

Sklep o določitvi podpore volivcev

 

DOLOČITEV VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ V OBČINI DOBRNA ZA LOKALNE VOLITVE 2018

Sklep o določitvi volišč

Obvestilo o spremenjeni lokaciji volišč

 

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST NA OBMOČJU OBČINE DOBRNA ZA REDNE VOLITVE V OBČINSKE SVETE IN REDNE VOLITVE ŽUPANOV, KI BODO DNE 18. 11. 2018

Plakatni pogoji

 

LOKALNE VOLITVE 2018 – PRAVILA OGLAŠEVANJA - PLAČLJIVE OBJAVE V GLASILU DOBRČAN. (objavljeno 2.10.2018)

 

Postavljena stran Volilnega Dobrčana 

Za pomoč pri pripravi oglasa za Volilni Dobrčan prilagamo postavljeno stran Volilnega Dobrčana (ni A4 format), ki ga uporabite za pripravo oglasa.

Priloga: Format Volilnega Dobrčana 230x280

 

OBVESTILO - SPREJEM KANDIDATUR

Obvestilo - sprejem kandidatur

 

OBVESTILO - PREDČASNO GLASOVANJE

Obvestilo - predčasno glasovanje

 

IZZIDI VOLITEV

Izzidi volitev

Uradne ure za stranke:
Ponedeljek: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
Sreda: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30
Petek: 8.00 do 12.00

ID za DDV: SI71772626
Številka transakcijskega računa (IBAN) je:
SI56 0135 5010 0003 171
Transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije.
Matična št.: 1358570000

 

Občina Dobrna
Dobrna 19
3204 Dobrna
 
Tel.: (03) 780-10-50
 
grb
Elektronski naslov:
Uradne ure pri Županu so ob sredah med 8.00-12.00 ter med 13.00 -16.30 po predhodni najavi v tajništvu občinske uprave na telefonski številki (03) 780-10-50.
 
Poslovni delovni čas uprave:

ponedeljek od 7.00. do 15.00
torek od 7.00 do 15.00 
sreda od 7.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30 
četrtek od 7.00 do 15.00 
petek od 7.00 do 13.30