dobrna zgoraj slocro

A A A

vrtec2015

eu finance

Operacijo Vrtec Dobrna je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013; razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

 

Naziv operacije:

VRTEC DOBRNA
Upravičenec:

OBČINA DOBRNA

Dobrna 19, 3204 Dobrna

Upravljavec:

JVIZ OSNOVNA ŠOLA DOBRNA, VRTEC DOBRNA

Dobrna 1, 3204 Dobrna

Predmet operacije:

Vrtec Dobrna

(rušitev obstoječega vrtca – izgradnja energetsko učinkovitega objekta za potrebe 5. oddelkov)

Kratek opis operacije:

Zaradi potreb po povečanju kapacitet vrtca, prostorske stiske in tehnološke zastarelosti obstoječega vrtca je Občina Dobrna na mestu obstoječega vrtca zgradila nov vrtec s petimi oddelki. Investicija je projektirana v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 93/08 in 47/09).

Objekt funkcionira kot energetsko učinkovit objekt. Vrtec je zgrajen po kriterijih učinkovite rabe energije. Z izgradnjo vrtca je občina tako zagotovila dodatne prostorske kapacitete za izvajanje predšolskih programov in s tem staršem omogočila ter zagotovila vpis dodatnih otrok v programe predšolske vzgoje.

Občina je pridobila prijazen, za otroke in vzgojitelje prijeten prostor, ki otrokom nudi primerno možnost za vstop v svet odraščanja in jih motivira za nadaljnjo uspešno pot skozi izobraževalni sistem in v poklicno življenje.

Namen in cilji operacije:

Namen projekta je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje 5 oddelkov predšolske vzgoje v Občini Dobrna z zagotovitvijo energetsko učinkovitega objekta, v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS št. 93/08 in 47/09).


Cilji investicije so:

-          zagotoviti ustrezne prostore ter s tem pogojev za potrebe varstva in vzgoje otrok z območja, ki gravitira k OŠ Dobrna ter otrok iz sosednjih občin za perspektivno število oddelkov (5),

-          povečanje prostorske kapacitete stavbe s sedanjih 211,92 m2 na velikost potrebnih površin 5-oddelčnega vrtca – 763,80 m2 (brez podstrešja) oziroma 949,80 m2 (z upoštevanjem površin podstrešja),

-          zagotoviti energetsko učinkovit objekt v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 93/08in 47/09), ki bo s svojo arhitekturno zasnovo ustvarjal za otroke in zaposlene prijetno okolje ter prispevati k nižji porabi energije,

-          povečanje vpisa otrok v vrtec za 1 dodatni oddelek, s čimer bo mogoč vpis do največ 90 otrok;

-          dvig zaposljivosti – ustvarjanje novih delovnih mest (2 novi zaposlitvi – v primeru dodatnega oddelka),

-          zagotoviti enakovredne pogoje za optimalen razvoj otrok v Občini Dobrna,

-          zagotoviti pogoje za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev v Vrtcu Dobrna,

-          zagotoviti kvaliteten vzgojni proces,

-          vplivati na razvoj kraja in regije,

-          izboljšati kvaliteto bivanja oziroma prispevati k boljši kakovosti življenja ljudi na obravnavanem območju – tako občine kot celotne regije.

Splošno: Vrtec Dobrna je priključen na toplotno črpalko voda-voda, otrokom najprijetnejše talno gretje je dopolnjeno s stropnim sevalnim hlajenjem, rekuperacija dosega 80 % izkoristek, deževnica je zbrana in uporabljena, centralni nadzorni sistem pa omogoča optimizacijo delovanja vseh sistemov.
Odgovorne osebe:

Odgovorni vodja projekta: Urška Vedenik, univ. dipl. gosp. inž. gradb. (višja svetovalka I za investicije, komunalo ter okolje in prostor na Občini Dobrna)

Za izdelavo projektne dokumentacije: Andrej Mercina, univ. dipl. inž. arh. (Trije arhitekti d.o.o.)

Za izdelavo investicijske dokumentacije: Bojana Sovič, univ. dipl. inž. grad. (Proplus d.o.o.), novelacija: Matija Rovšnik, univ.dipl.ekon. (Elimin d.o.o.)

Velikost površin po izvedbi investicije:

Pritličje: 763,80 m2, mansarda (podstrešje): 186,00 m2, skupaj: 949,80 m2

+ zunanji prostori – 182 m2 (kolesarnica, terase)

Rušitev obstoječega objekta (211,92 m2)

Datum začetka operacije: 18. 1. 2010
Datum zaključka operacije: 31. 12. 2014
Končna vrednost investicije: 1.950.830,20 €
Viri financiranja:

Občina Dobrna: 1.133.287,20 EUR (58 %)

ESRR – EU sredstva: 817.543,00 EUR (42 %)

Izvajalec gradnje:

CM Celje, d.d., Celje

VG5, d.o.o., Ljubljana

Izvajalec strokovnega nadzora: PROPLUS, inženiring, projektiranje, d.o.o., Maribor
Projektant: Trije arhitekti, projektivni biro, d.o.o., Ljubljana
Kontaktna oseba: Urška Vedenik, vodja projekta, tel. 03 780 10 52, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Povezava na spletno stran OU:

http://www.svlr.gov.si/

http://www.mgrt.gov.si/

stop view
/
   ozio_gallery_fuerte

    

   Uradne ure za stranke:
   Ponedeljek: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
   Sreda: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30
   Petek: 8.00 do 12.00

   ID za DDV: SI71772626
   Številka transakcijskega računa (IBAN) je:
   SI56 0135 5010 0003 171
   Transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije.
   Matična št.: 1358570000

    

   Občina Dobrna
   Dobrna 19
   3204 Dobrna
    
   Tel.: (03) 780-10-50
    
   grb
   Elektronski naslov:
   Uradne ure pri Županu so ob sredah med 8.00-12.00 ter med 13.00 -16.30 po predhodni najavi v tajništvu občinske uprave na telefonski številki (03) 780-10-50.
    
   Poslovni delovni čas uprave:

   ponedeljek od 7.00. do 15.00
   torek od 7.00 do 15.00 
   sreda od 7.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30 
   četrtek od 7.00 do 15.00 
   petek od 7.00 do 13.30