dobrna zgoraj slocro

A A A

cesta2015eu finance

Operacijo »Rekonstrukcija lokalne ceste 464161 Dobrna – Hudičev graben – Krištaje« delno financira Evropska unija največ v deležu 85 % upravičenih stroškov, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.                                                                                                                                                                                           

 

stop view
/
   ozio_gallery_fuerte

   Naziv operacije: Rekonstrukcija lokalne ceste 464161 Dobrna – Hudičev graben – Krištaje
   Upravičenec:

   OBČINA DOBRNA

   Dobrna 19, 3204 Dobrna

   Izvajalec del: CM Celje, d.d., Celje
   Izvajalec nadzora nad operacijo: RC PLAN M d.o.o., Celje
   Predmet investicije: Bistvo projekta je celostna in učinkovita ureditev lokalne ceste LC 464161 Dobrna – Hudičev Graben – Krištaje, s čimer se omogoči povečanje splošne prometne varnosti na cestišču in njene večje pretočnosti v prometu za lokalno prebivalstvo, turiste in ostale obiskovalce Dobrne, izboljšala se je dostopnost do že delujočih več gospodarskih subjektov na koncu odseka, ki ustvarjajo pomembna delovna mesta v občini in širšem območju regije. Lokalna cesta povezuje naselja na manj razvitem območju Občine Dobrna in je hkrati povezovalna cesta z ostalimi občinami. Z rekonstrukcijo ceste se je razširilo vozišče,   zgradi se pločnik, kolesarska steza, cestna razsvetljava in nov most preko Dobrnice, tako da so se izboljšali tudi pogoji za promet kolesarjev in pešcev.
   Kratek opis operacije: Rekonstrukcija lokalne ceste vključuje obnovo 295 m dolgega odseka, ki zajema razširitev obstoječe ceste, izgradnjo pločnika ter kolesarske steze, postavitev cestne razsvetljave in izgradnjo   novega mostu preko Dobrnice. Obstoječa cesta se s 5,0 m razširi na 5,90 m vzdolž celotne trase. Pločnik in kolesarska steza se zgradita ob levem in desnem robu vozišča, pri čemer je del, ki poteka ob desnem robu od vozišča fizično ločen s travnatim pasom širine 2,0 m. Takšen potek je predviden do novega mostu čez Dobrnico, v nadaljevanju pa sta predvidena pločnik, oziroma kolesarska steza le ob desnem robu vozišča, ki je prav tako fizično ločen z vmesnim pasom širine 1,5 m.
   Namen in cilji investicije:

   Namen investicije:

   Bistvo projekta je celostna in učinkovita ureditev lokalne ceste LC 464161 Dobrna – Hudičev Graben – Krištaje, s čimer omogoči povečanje splošne prometne varnosti na cestišču in njene večje pretočnosti v prometu za lokalno prebivalstvo, turiste in ostale obiskovalce Dobrne, izboljšala se je dostopnost do že delujočih več gospodarskih subjektov na koncu odseka, ki ustvarjajo pomembna delovna mesta v občini in širšem območju regije. Lokalna cesta povezuje naselja na manj razvitem območju Občine Dobrna in je hkrati povezovalna cesta z ostalimi občinami.

   Z rekonstrukcijo ceste se je razširilo vozišče, zgradil se je pločnik, kolesarska steza, cestna razsvetljava in   nov most preko Dobrnice, tako da so se izboljšali tudi pogoji za promet kolesarjev in pešcev.

   Z obravnavano investicijo bo investitor dosegel predvsem sledeče cilje:

   -          boljšo dostopnost do obstoječih podjetij ob in na koncu odseka ceste in s tem tudi zagotovitev boljših pogojev za njihov razvoj,

   -          boljši pogoji za razvoj novih podjetij v tem delu občine,

   -          pospeševanje in izboljšanje pogojev za gospodarski in turistični razvoj občine,

   -          povečanje konkurenčnosti območja za investitorje,

   -          varnejše odvijanje prometa ter večja prometna varnost

   -      boljši pogoji za zmanjševanje razvojnih razlik med regijami in subregijami in posledično tudi za uravnotežen regionalni razvoj,

   -          z ustvarjanjem boljših pogojev za gospodarski razvoj in lažje dostopnosti do zaposlitvenih središč se zmanjšuje tudi potreba prebivalcev po izseljevanju,

   -          povečati dostopnost do naselij Vrba, Zavrh nad Dobrno, Parož, vzhodnega dela Klanca, Brdce nad Dobrno in Strmec nad Dobrno,

   Odgovorne osebe:

   Odgovorni vodja projekta: Zdenka Kumer, dipl. ekon (direktorica Občinske uprave Občine Dobrna)

   Za izdelavo projektne dokumentacije: Rajko Pukl,univ.dipl.inž.grad. (Projektiva - Inženiring Celje, d.d.)

   Za izdelavo investicijske dokumentacije: Zdravko Čebokli, univ.dipl.ekon. (Valpro d.o.o.)

   Datum začetka operacije: 28.3.2008
   Datum zaključka operacije: 30.9.2011
   Vrednost investicije: 755.412,00 EUR
   Viri financiranja:

   Občina Dobrna: 350.846,00 EUR (46,45%)

   ESRR – EU sredstva: 404.566,00 EUR (53,55%)

   Kontaktna oseba: Zdenka Kumer, vodja projekta, tel. 03 780 10 57, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
   Povezava na spletno stran OU: http://www.svlr.gov.si/

   Uradne ure za stranke:
   Ponedeljek: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
   Sreda: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30
   Petek: 8.00 do 12.00

   ID za DDV: SI71772626
   Številka transakcijskega računa (IBAN) je:
   SI56 0135 5010 0003 171
   Transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije.
   Matična št.: 1358570000

    

   Občina Dobrna
   Dobrna 19
   3204 Dobrna
    
   Tel.: (03) 780-10-50
    
   grb
   Elektronski naslov:
   Uradne ure pri Županu so ob sredah med 8.00-12.00 ter med 13.00 -16.30 po predhodni najavi v tajništvu občinske uprave na telefonski številki (03) 780-10-50.
    
   Poslovni delovni čas uprave:

   ponedeljek od 7.00. do 15.00
   torek od 7.00 do 15.00 
   sreda od 7.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30 
   četrtek od 7.00 do 15.00 
   petek od 7.00 do 13.30