dobrna zgoraj slocro

Aktualni projekti

Posodobitev vodovodnega sistema Dobrna – Loka, Lokovina, Klanc, Parož in Vinska Gora

V Občini Dobrna smo v letu 2010 zaključili projekt Posodobitve vodovodnega sistema Dobrna – Loka, Lokovina, Klanc, Parož in Vinska Gora, vreden okoli 825.000 €, za kar je občina prejela 47 % sofinancerskih evropskih sredstev. Projekt vključuje izvedbo cevovodov v dolžini 6.488 m, črpališče, dva vodohrana prostornine 40 in 80 m3, dva razbremenilna objekta…

Preberi več ...

Bencinski servis Dobrna

Ena večjih pridobitev za Dobrno je zagotovo bencinski servis. Z izgradnjo le-tega, je območje vhoda v Dobrno dobilo v celoti novo podobo. V sklopu te gradnje se je uredila tudi kompletna komunalna infrastruktura naselja Pristova in Lokovina – spodnji del (kanalizacija, vodovod in cestna infrastruktura).

Tako je bila v letu 2004 izgrajena tudi kanalizacija…

Preberi več ...

Čistilna naprava Dobrna

Občina Dobrna je, poleg dvajsetih drugih občin, vključena v projekt Celostnega urejanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanja vodnih virov na Povodju Savinje. S predlaganimi izgradnjami kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav se bo prispevalo k izboljšanju površinskih in podzemnih voda, zdravja in življenjskega standarda…

Preberi več ...

Protipoplavne zaščite za širši center naselja Dobrna

Naselje Dobrna, skupaj z zdraviliškim kompleksom, poplavno ogrožata Topliški potok (s pritokom) in potok Dobrnica, v katerega se Topliški potok izliva prav v bližini centra naselja Dobrna. To sta že delno regulirana hudourniška potoka, ki ob vsakem izdatnem nalivu zaradi neustrezne pretočnosti njunih strug poplavljata skoraj celotno naselje Dobrna. Zaradi…

Preberi več ...

Obnovljena mrliška vežica na Paškem Kozjaku

Paški Kozjak leži na območju treh občin, kjer Občina Dobrna, Občina Mislinja in Mestna občina Velenje s skupnimi močmi in dogovori rešujejo probleme. Na tem območju je tudi mrliška vežica Paški Kozjak, ki so jo prebivalci območja deloma zgradili, potrebno pa jo je bilo obnoviti in dokončati.
Občina Dobrna, Občina Mislinja in Mestna občina Velenje so v mesecu…

Preberi več ...

Uradne ure za stranke:
Ponedeljek: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
Sreda: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30
Petek: 8.00 do 12.00

ID za DDV: SI71772626
Številka transakcijskega računa (IBAN) je:
SI56 0135 5010 0003 171
Transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije.
Matična št.: 1358570000

 

Občina Dobrna
Dobrna 19
3204 Dobrna
 
Tel.: (03) 780-10-50
 
grb
Elektronski naslov:
Uradne ure pri Županu so ob sredah med 8.00-12.00 ter med 13.00 -16.30 po predhodni najavi v tajništvu občinske uprave na telefonski številki (03) 780-10-50.
 
Poslovni delovni čas uprave:

ponedeljek od 7.00. do 15.00
torek od 7.00 do 15.00 
sreda od 7.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30 
četrtek od 7.00 do 15.00 
petek od 7.00 do 13.30