Natisni

V petek, 7.12.2018 je v okviru Županovega novoletnega sprejema potekala tudi slavnostna podelitev listine in skulpture "Občina po meri invalidov".

Listino in skulpturo je županu Občine Dobrna, g. Martinu Breclu izročil predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije, g. Drago Novak. Skulpturo je prejela tudi ga. Dragica Mirnik, predsednica Medobčinskega društva delovnih invalidov Celje.

Projekt »Občina po meri invalidov« je oblikovala Zveza delovnih invalidov Slovenije z namenom, da spodbudi lokalne skupnosti k načrtnim in trajnim aktivnostim za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v njihovem okolju, za socialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem življenju kraja.

Občina Dobrna se je na javni razpis za pridobitev listine v letu 2018 sicer prijavila prvič, aktivnosti projekta pa so v občini potekale že od leta 2015. V tem času so bile odpravljene številne arhitektonske ovire na poteh, poglobili so se pločniki, uredila in ustrezno so se označila parkirna mesta za invalide, urejene so bile klančine na pešpoteh itd…

Priznanje invalidom prijazna obcina m

Listina in skulptura Občina po meri invalidov 2018 m

Podelitev listine invalidom

 

Foto: Listina in Priznanja - arhiv Občina Dobrna in Podelitev listine - g. Bojan Vrečer.