dobrna zgoraj slocro

A A A

LAS obcine logo

Območje LAS, ki zajema občine Dobje, Šentjur, Slovenske Konjice, Vitanje, Dobrna, Zreče in Oplotnica meri 528,9 km2, kar predstavlja 2,6% površine Slovenije. Na območju je ob popisu prebivalstva, leta 2002, živel 47.601 prebivalec, leta 2007 pa 49.018 prebivalcev, kar predstavlja 2,4% vseh prebivalcev Slovenije. Gostota poselitve znaša za območje 93 prebivalcev na km², vendar so znotraj območja precejšnje razlike. Medtem ko je ravninski del relativno gosto poseljen, so hriboviti predeli redko poseljeni. Vzpostavitev partnerstva za območje LAS "Od Pohorja do Bohorja" sega že v leto 2002, ko so občine pristopile k pripravi skupnega programa razvoja podeželja.

 

Logo Leader vecje

Ob objavi javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v letu 2008 so postali znani dodatni pogoji glede vzpostavitve lokalnih akcijskih skupin ter načina njihovega delovanja. Partnerji, povezani v LAS »Od Pohorja do Bohorja« in drugi zainteresirani, ki so se želeli aktivno vključiti v LAS, so se glede na objavljen javni razpis odločili dopolniti prvotno Pogodbo o vzpostavitvi lokalne akcijske skupine ter pripraviti skladno z znanimi pogoji dopolnjeno Pogodbo o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja«, ki so jo sprejeli in podpisali na skupščini LAS, 3. aprila 2008. 

Vizija LAS "Od Pohorja do Bohorja", katerega slogan pravi - razvijamo prihodnist s tradicijo, glasi:
S skupnimi močmi na podlagi tradicije, bogate naravne in kulturne dediščine naših prednikov ter podjetnosti prebivalcev krepiti gospodarsko moč našega podeželja ter njegovo prepoznavnost kot območja, ki je znalo na inovativen način uspešno spojiti preteklost s prihodnostjo in pri tem ohraniti in nadgraditi svojo podeželsko identiteto.

Namen lokalne razvojne strategije je:
- krepiti socialni kapital z razvijanjem sodelovanja med javnim, zasebnim in ekonomskim sektorjem ter vzpostavitvijo učinkovite mreže podpornih institucij, s ciljem, da bi s skupnim delovanjem izboljšali razmere na našem podeželju,
- krepiti gospodarsko moč območja z razvijanjem kmetijskih in vseh drugih dejavnosti, ki so skladne s cilji trajnostnega razvoja,
- razviti podjetniško miselnost in kulturo ter spodbujati razvoj podjetništva ter podjetniško prenovo podeželja, predvsem na področju malega podjetništva in obrti,
- zagotoviti prebivalcem ustrezno kvaliteto življenja ter s tem ohranjati poseljenost podeželja. Motiv za vključevanje posameznikov in organizacij za vključevanje v LAS ter v procese priprave in izvajanja LRS je razvijanje medsebojnega sodelovanja in partnerstva, oblikovanega s ciljem, da se območju zagotovi pogoje za nadaljnji razvoj, predvsem z vidika razvijanja novih dejavnosti, novih proizvodov in s tem tudi odpiranja novih kvalitetnih delovnih mest, ki bodo lokalnemu prebivalstvu omogočala ustrezne pogoje za življenje v domačem kraju.

Več informacij: http://las.ra-kozjansko.si/.

Priložene datoteke:
Osebna izkaznica LAS "Od Pohorja do Bohorja"
Lokalna razvojna strategija LAS "Od Pohorja do Bohorja"

Uradne ure za stranke:
Ponedeljek: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
Sreda: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30
Petek: 8.00 do 12.00

ID za DDV: SI71772626
Številka transakcijskega računa (IBAN) je:
SI56 0135 5010 0003 171
Transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije.
Matična št.: 1358570000

 

Občina Dobrna
Dobrna 19
3204 Dobrna
 
Tel.: (03) 780-10-50
 
grb
Elektronski naslov:
Uradne ure pri Županu so ob sredah med 8.00-12.00 ter med 13.00 -16.30 po predhodni najavi v tajništvu občinske uprave na telefonski številki (03) 780-10-50.
 
Poslovni delovni čas uprave:

ponedeljek od 7.00. do 15.00
torek od 7.00 do 15.00 
sreda od 7.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30 
četrtek od 7.00 do 15.00 
petek od 7.00 do 13.30