Natisni

Board Meeting SM 1

Spoštovani,

vljudno vas vabimo na 3. redno sejo Občinskega sveta Občine Dobrna, ki bo v torek, 12. 02. 2019, ob 18. uri v sejni sobi Občine Dobrna.

Predlog dnevnega reda:

Otvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda.

1.   Potrditev zapisnika  2. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrna.

2.   Obravnava predloga Proračuna Občine Dobrna za leto 2019 in predloga Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2019.

3.   Obravnava osnutka Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Dobrna.

4.   Obravnava osnutka Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Dobrna.

5.   Predlog Sklepa o brezplačnem prenosu zemljišča.

6.   Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi.

7.   Pobude in vprašanja.

8.   Razno.

Prijazno vabljeni!

 

Priloge:

1 - Predlog Odloka o proračunu za leto 2019

2 - Splošni del predlog 2019

3 - Posebni del predlog 2019

4 - NRP 2019-2022

5 - Predlog obrazložitve Proračuna 2019

6 - Gradivo za 3. redno sejo

7 - Kadrovski načrt - Občinska uprava 2019-2020

8 - Kadrovski načrt RO 2019 - 2020

 

Zapisnik 3.redne seje