Natisni

Nagrajenci Občine Dobrna za leto 2006

Častni občan Občine Dobrna
Za častnega občana Občine Dobrna je bil imenovan EMIL LENARČIČ
za štiri desetletja predanega zborovodstva Moškega pevskega zbora KUD Dobrna in osebni prispevek k ohranjanju tradicije in kvalitetne rasti zborovskega petja v Občini Dobrna.

Zlata plaketa Občine Dobrna
Zlata plaketa Občine Dobrna je bila podeljena KULTURNO UMETNIŠKEMU DRUŠTVU DOBRNA
za ohranjanje ljudskega izročila in oblikovanje kulturnega utripa kraja ter promocijo Občine Dobrna na gostovanjih v tujini.

Listina Občine Dobrna
Listini Občine Dobrna sta prejeli:
Marija Ambrož za njen prispevek h kreiranju družbenega okolja Dobrne.
Vilma Žaberl kot znamenje pozornosti in zahvale širše družbene skupnosti za njeno zgledno rejništvo in dragoceno poslanstvo rejnice.

Županska priznanja Občine Dobrna
Županska priznanja Občine Dobrna so bila podeljena:
Milanu Grobelniku za uspešno petnajstletno delo na področju obrti in podjetništva, za prispevek k delovanju društev Občine Dobrna ter urejeno podjetniško okolje.

Mladinskemu klubu Dobrna za uspešno delo in sodelovanje mladih pri izvedbi športnih, kulturnih in drugih prireditev v Občini Dobrna ter za motiviranje mladine za zdrav način življenja.

Petru Lampretu za dosežena odličja na področju športne gimnastike in vztrajnost pri treningih.