dobrna zgoraj slocro

A A A
nagrajenci2010
Zlati grb
Občine Dobrna je prejela FOLKLORNA SKUPINA KUD DOBRNA.
Generacije plesalcev folklorne skupine Dobrna so od ustanovitve leta 1950 pa vse do danes ohranjale bogato izročilo ljudskih plesov. To je bila prva organizirana folklorna skupina na Celjskem. Sestavljajo jo pretežno domačini, ki vztrajajo zaradi veselja do plesa in druženja, kar je v preteklosti bil poglavitni namen te ljudske ustvarjalnosti, predvsem pa iz čuta odgovornosti za ohranjanje kulturne identitete naroda.
V teh šestih desetletjih se je zvrstilo lepo število posameznih članov skupine, ki so zaslužni za
kontinuiteto delovanja, še posebej Marica Pasaričeva, ki je skupino ustanovila, bila desetletja njen strokovni vodja in skrbela za podmladek. To slednje v polni meri udejanja tudi sedanji sestav skupine, saj z veseljem posreduje svoje plesno znanje novim članom, posebno skrb pa namenjajo kvaliteti programa in izvirnosti narodnih noš.
S številnimi nastopi v domačem kraju in drugod, gostovali so že v Avstriji in na Hrvaškem, predvsem pa na prireditvah za goste Term Dobrna in Zreče prispevajo k prepoznavnosti Občine Dobrna in bogatijo njen kulturni utrip.
Srebrni grb
Občine Dobrna je prejel  PETER TERNOVŠEK.
Komaj 10 let je štel Peter Ternovšek, ko se je daljnega leta 1962 vključil v gasilske vrste in v tej požrtvovalni dejavnosti vztraja še danes.
Zavedal se je pomembnosti znanja in veščin v gasilstvu, zato ima za seboj številna usposabljanja, ki mu omogočajo, da prevzema odgovorne naloge mentorstva gasilskemu podmladku in v zadnjem obdobju tudi članom PGD Dobrna na tekmovalnem področju. Gasilec Peter velja za izrednega operativca, kar je posebej pomembno pri intervencijah, je pa tudi človek, ki poprime za vsako še tako težko delo. Pri izgradnji gasilskega doma je koordiniranje številnih delovnih zadolžitev in skrb za izvajanje del potekalo pod njegovim nadzorom.
Izredna pripravljenost za pomoč ljudem, pozitivna naravnanost v odnosu do članov društva, posredovanje znanj in izkušenost so kvalitete lastne Petru Ternovšku.
Srebrni grb
Občine Dobrna je prejel SEKSTET VIGRED.
Leta 2010 je vokalna skupina Vigred praznovala 20. obletnico delovanja. Začelo se je spontano, maja 1990, v prijateljskem druženju štirih fantov, ki so negovali običaj oglarjenja na ohcetih. Sprejetost in zaželenost v okolju jih je vzpodbudila k organizirani vadbi. Nastala je prvotna zasedba v sestavi kvarteta, ki se je po petih letih delovanja razširil v sekstet, predvsem zaradi bogatenja glasbenega repertoarja, ki ga tako število glasov omogoča. Od prvotnega kvarteta sta v sedanjem sestavu ostala vodja Franc Golčer in Jože Čretnik, do letošnjega jubileja pa je v vokalni skupini prepevalo 9 pevcev.
Glavnina njihovega programa je slovenska pesem, ljudska in umetna, posegajo pa tudi v zakladnico tujih skladateljev.
V dveh desetletjih so izdali tri glasbene albume, dve avdio kaseti in doslej eno CD zgoščenko, z drugo pa bodo zaokrožili jubilej ob 20. obletnici delovanja na področju negovanja štiriglasnega petja, značilnega za slovensko pesem.
Svoje kulturno poslanstvo uresničujejo na koncertih, samostojnih ali v povezavi z drugimi sekcijami KUD Dobrna, prisotni so na večini promocijskih dejavnosti Občine Dobrna in s svojim petjem bogatijo prireditve ob državnih, občinskih in še kakšnih praznikih.
Bronasti grb
Občine Dobrna je prejela ŽENSKA VOKALNA SKUPINA DOBRNA.
Začetek glasbenega udejstvovanja Ženske vokalne skupine Dobrna sega v leto 2000, ko so se na pobudo dveh zapriseženih pevk zbrale ljubiteljice ženskega zborovskega petja. Uspelo jim je pridobiti mlado zborovodkinjo Moniko Špegelj, ki je že na začetku zastavila visoko raven zahtevnosti, zato je razumljivo, da se je izoblikovala manjša, a kvalitetno močna pevska skupina. To potrjuje odlična ocena na reviji pevskih zborov v Celju 2007, ko so se uvrstile
na regijsko tekmovanje v Slovenj Gradcu.
Pred letom dni jo je nasledila Marina Hrovat, ki vzdržuje nivo zahtevnosti programa.
Za sabo imajo bogato bero nastopov na različnih prireditvah, največ v okviru Občine Dobrna, z veseljem pa se odzovejo tudi vabilu od drugod.
Ženska vokalna skupina Dobrna je v kulturnem življenju kraja najbolj prepoznavna po dveh prireditvah- Valentinovem in Martinovem koncertu, ki sta odlično zastavljena in med ljudmi dobro sprejeta.
Predanost pesmi, odgovornost za kvaliteto petja in veselje do druženja v skupini so poroštvo, da bo Ženska vokalna skupina Dobrna tudi nadalje dejavna v kulturnem utripu Občine Dobrna.
Bronasti grb
Občine Dobrna je prejel STANISLAV PEČNIK.
Stanislav Pečnik je že ob vključitvi v Društvo upokojencev Dobrna, leta 2004, pokazal veliko mero pripravljenosti za prevzemanje različnih obveznosti. Z znanji na področju računalništva je oblikoval spletno stran društva, ki jo tudi ureja, in tako bistveno pripomogel k prepoznavnosti društva. V projektu »Starejši za starejše« je prevzel naloge računalničarja, v preteklem obdobju je odgovorno opravljal naloge tajnika, v sedanjem mandatu pa je bil izvoljen za podpredsednika društva in je med najaktivnejšimi člani društvenih sekcij. Ob vseh obveznostih najde čas za fotografiranje in na ta način spremlja dogajanja v občini ter poskrbi, da je fotodokumentacija razvidna na spletni strani ali v občinskem glasilu.
Bronasti grb
Občine Dobrna je prejel DARKO KOROŠEC.
Kmalu po vstopu v PGD Dobrna, leta1981, je Darko Korošec opravil tečaj za gasilca in pričel delovati v operativni enoti. Samoiniciativno se je vključeval v usposabljanja in opravil tečaj za delo z dihalnimi aparati in tečaj za vodjo enote.
Z izkušnjami, ki jih je pridobil na tekmovalnem področju, se potrjuje kot mentor članicam B. Darko Korošec je dolgoletni gospodar PGD Dobrna, ki to obveznost opravlja z vso odgovornostjo; je človek, ki poprime za vsako delo, gasilska znanja in izkušnje, predvsem pa njegova umirjenost in preudarnost so nepogrešljivi med gasilci Občine Dobrna.
ŽUPNIJSKI KARITAS Dobrna je podelil župan Občine Dobrna Župansko priznanje za dolgoletno karitativno dejavnost v Dobrni in skrb za osamljene in ljudi v stiski.
Karitas, mednarodna organizacija za humanitarno pomoč, je bila ustanovljena 1897 v Nemčiji.Danes deluje v več kot 200 državah sveta in tudi v Sloveniji. Karitas deluje na mnogih področjih pomoči ljudem ob naravnih katastrofah, ob epidemijah raznih bolezni, pri pomoči ostarelim, otrokom, družinam, šolam; pomaga državam v razvoju po svetu itd..Župnijska karitas Dobrna stopa v 20. leto delovanja, saj je bila ustanovljena spomladi 1991.
V naravi našega človeka sta delavnost in ponos močno vtkana v vrednoto zadovoljevanja lastnih potreb s svojim delom, zato so stiske ljudi, ki iz kakršnih koli razlogov ne morejo več poskrbeti za svoje osnovne življenjske potrebe, še kako velike. Zaradi krize in izgube delovnih mest so stiske še večje, toliko bolj, ker mnogi ljudje preprosto ne zmorejo, niso vajeni, prositi pomoči. Pregovor pravi, da je mnogo lažje dajati kot prositi; verjamem, da je to v naravi slovenskega človeka močno zasidrano.
Prav zaradi tega so tako pomembni ljudje, ki negujejo svoj socialni čut, da se znajo približati človeku , ki je v stiski, in mu nuditi pomoč ne da bi s tem bilo prizadeto njegovo osebno dostojanstvo.
Karitas Dobrna se ves čas svojega delovanja v Dobrni več kot dobro odziva na občutljiva vprašanja in stike ljudi v tem prostoru. Prostovoljno delo članov je na terenu prepoznavno predvsem po obiskih starejših, invalidov in osamljenih, po pomoči, družinam, otrokom, posameznikom , ki se znajdejo v težki živjenjski situaciji. Karitas Dobrna vsa leta zadovoljivo odgovarja na materialne stiske ljudi, skrbi za druženje starostnikov, za stike z varovanci domov,za pridobivanje sredstev, za izobraževanje članov ŽK itd.. Prostovoljno delo, ki bi se lahko merilo v številu opravljenih ur dela, v prevoženih kilometrih, predvsem pa čut za sočloveka v stiski odlikujejo člane naše Karitas, ki so v vseh letih delovanja prižgali marsikatero iskrico v očeh naših ljudi….
Za vso humano naravnanost in za vse, kar ste storili za ljudi v stiski, za osamljene, za bolne in za kakorkoli prizadete, se vsem, ki delujete ali ste delovali v okviru k Župnijske karitas Dobrna, iskreno zahvaljujem in izražam veliko spoštovanje vašemu plemenitemu delu.
Francu Golčerju je župan Občine Dobrna podelil Župansko priznanje za 20 letno uspešno vodenje vokalne skupine Vigred in njegov prispevek na področju kulturnega ustvarjanja v Občini Dobrna.
Franci Golčer se je rodil 19. januarja 1950 na Veliki Ravni. Mladost je preživel v Novi Cerkvi in po končani osnovni šoli nadaljeval šolanje na Centru strokovnih šol v Ljubljani. Kot avto tapetnik se je leta 1967 zaposlil v družbi Avto Celje, kjer je kasneje ob delu končal Prometno tehnično šolo. Svojemu prvemu zaposlitvenemu mestu je bil zvest vse do upokojitve leta 2008.
Franci Golčer je predan zborovski pevec že od leta 1971; v MPZ Vojnik eno leto in nato v MPZ Nova Cerkev 18 let. Na Dobrno, natanko na Klanc 65, k Lopanu, ga je pripeljale tista energija, ki daje življenju smisel in je generator človekovih plemenitih ravnanj v življenju.Tu sta si z ženo Vikico ustvarila dom in družino. Takoj se je vključil v MPZ Dobrna, kjer poje še danes, maja 1990 pa so fantje za petje na oglarijah ustanovili tudi vokalno skupino, poimenovano kvartet Vigred. K prvotni zasedbi so kmalu pritegnili še dva člana in danes je Sekstet Vigred kvalitetna vokalna skupina, ki nastopa na mnogih prireditvah doma in izven občine.Vse od ustanovitve je Franci Golčer njen strokovni vodja. Sam pravi, da je amater, a glasbeni talent mu je bil položen v zibel, in upravičeno je ponosen na uspehe skupine, ki jo vodi že več kot dvajset let. SekstetVigred in njen vodja Franci so tudi ponos Občine Dobrna.
Gospodu Francu Golčerju iskreno čestitamo za 20 letno vodenje vokalne skupine Vigred, za njegov osebni prispevek na področju kulturnega ustvarjanja v Dobrni in mu želimo še naprej veselja in uspehov ob druženju s pesmijo in z njegovimi pevci.

Uradne ure za stranke:
Ponedeljek: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
Sreda: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30
Petek: 8.00 do 12.00

ID za DDV: SI71772626
Številka transakcijskega računa (IBAN) je:
SI56 0135 5010 0003 171
Transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije.
Matična št.: 1358570000

 

Občina Dobrna
Dobrna 19
3204 Dobrna
 
Tel.: (03) 780-10-50
 
grb
Elektronski naslov:
Uradne ure pri Županu so ob sredah med 8.00-12.00 ter med 13.00 -16.30 po predhodni najavi v tajništvu občinske uprave na telefonski številki (03) 780-10-50.
 
Poslovni delovni čas uprave:

ponedeljek od 7.00. do 15.00
torek od 7.00 do 15.00 
sreda od 7.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30 
četrtek od 7.00 do 15.00 
petek od 7.00 do 13.30