dobrna zgoraj slocro

A A A

Nagrajrenci Občine Dobrna za leto 2018m 
 

OBČINSKA PRIZNANJA ZA LETO 2018 SO BILA PODELJENA:

 

 

Naziv ČASTNA OBČNKA OBČINE DOBRNA

ge. Mariji Pasarič

 za njeno življenjsko delo na področju ohranjanja ljudskega plesnega izročila, ki ima v okviru ljubiteljske folklorne dejavnosti trajen pomen za kulturni utrip Občine Dobrna.

 

 

Zlati grb Občine Dobrna

Čebelarskemu društvu Dobrna

ob 80-letnici delovanja – za pospeševanje in razvoj čebelarstva v Občini Dobrna in skrb za podmladek, za ozaveščanje javnosti o pomenu čebelarstva in varovanja čebel ter ohranjanja zdravega okolja.

 

 

Srebrni grb Občine Dobrna

Godbi Dobrna

za 10-letno bogatitev kulturne podobe občine. S svojimi nastopi daje slavnostni ton prireditvam v kraju in z gostovanji izven lokalnega okolja promovira Občino Dobrna.

 

 

Srebrni grb Občine Dobrna

ge. Olgi Božnik

 za dolgoletno vpetost v delovanje številnih društev v Občini Dobrna, za več kot dve desetletji vodenja računovodskih poslov v PGD Dobrna in KUD Dobrna, za zgled prostovoljstva in solidarnosti pri zagotavljanju varnosti občanov in zaščiti njihovega imetja.

 

 

Bronasti grb Občine Dobrna

Oldtimerjem Dobrna

za 20-letno udejstvovanje na športnem področju, ki v lokalno skupnost vnaša zgled osebne odgovornosti za zdrav način življenja in aktivno koriščenje prostega časa.

 

 

Bronasti grb Občine Dobrna

sekciji Turističnega društva Dobrna

Vinogradnikom Dobrne

 za smelo zastavljene cilje v vinogradništvu in kletarjenju ter njihovo realizacijo, kar se odraža v bistveno boljši kvaliteti vin, za širjenje kulture pitja vina in promocijo Občine Dobrna izven lokalnega okolja.

 

 

Bronasti grb Občine Dobrna

Ljudski univerzi Celje

 za dostopnost izobraževalnih programov vseživljenjskega učenja izven sedeža ustanove in njihovo izvedbo za starejšo populacijo Občine Dobrna.

 

 

Župansko priznanje

Vrtcu Dobrna

 

za izjemne uspehe na področju predšolske vzgoje, za vpetost Vrtca Dobrna v kultrno in družbeno življenje Občine Dobrna, za uspešno sodelovanje v mednarodnem projektu in s tem povezano promocijo turizma Dobrne.

 

 

Župansko priznanje

g. Jerneju Škofleku

za izvirno  vsebinsko prenovo kmečkega doma in ohranjanje stavbne dediščine podeželja, za izjemne uspehe na področju inovativnega podjetništva ter osebne angažiranosti v športnih društvih Občine Dobrna.

 

 

Župansko priznanje

g. Jožetu Majerju

za osebni prispevek ob ustanavljanju Občine Dobrna in konstruktivno sodelovanje v treh mandatih Občinskega sveta Občine Dobrna ter odgovorno opravljanje nalog podžupana Občine Dobrna.

 

 

 

 

Uradne ure za stranke:
Ponedeljek: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
Sreda: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30
Petek: 8.00 do 12.00

ID za DDV: SI71772626
Številka transakcijskega računa (IBAN) je:
SI56 0135 5010 0003 171
Transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije.
Matična št.: 1358570000

 

Občina Dobrna
Dobrna 19
3204 Dobrna
 
Tel.: (03) 780-10-50
 
grb
Elektronski naslov:
Uradne ure pri Županu so ob sredah med 8.00-12.00 ter med 13.00 -16.30 po predhodni najavi v tajništvu občinske uprave na telefonski številki (03) 780-10-50.
 
Poslovni delovni čas uprave:

ponedeljek od 7.00. do 15.00
torek od 7.00 do 15.00 
sreda od 7.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30 
četrtek od 7.00 do 15.00 
petek od 7.00 do 13.30