Natisni
Nagrajenci Občine Dobrna za leto 2014
Občinska priznanja za leto 2014 so bila podeljena naslednjim nagrajencem:
 
Naziv ČASTNI OBČAN OBČINE DOBRNA
Stanislavu Božniku
za izjemno predano udejstvovanje v PGD Dobrna, za strokovno izpopolnjevanje s področja gasilstva in odgovorno opravljanje nalog v poveljstvu Gasilske zveze Vojnik – Dobrna ter za mentorsko delo z gasilskim podmladkom. Priznanja vredno je njegovo družbeno delovanje v lokalni skupnosti, kjer s čutom za pravičnost usmerja tok dogodkov v dobro občanov, ter v vlogi planinskega vodnika A in B kategorije, ko članom PD Dobrna odstira lepote gorskega sveta.
 
Zlati grb Občine Dobrna
Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna
za visoko postavljene strokovne cilje in etične norme, s katerimi nadgrajuje zakonsko predpisane vsebine s področja šolstva za osebe z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Z vključevanjem v evropske projekte postaja študijska baza za področja fizioterapije, delovne terapije, specialne ter rehabilitacijske pedagogike. S svojo vpetostjo v kraj Center nevsiljivo spreminja odnos do drugačnosti, spodbuja strpnost in pripadnost skupnosti.
 
Srebrni grb Občine Dobrna
družini Pungartnik
za ohranjanje stavbne dediščine - Vovkovega mlina, ki izhaja še iz časov dobrnske gosposke Gačnik, ter za vpetost v utrip turizma na podeželju.
 
Srebrni grb Občine Dobrna
Idi Hrovat
za več kot tri desetletja delovanja v folklorni skupini KUD Dobrna in hkratno strokovno vodenje sekcije, ki ohranja slovensko plesno izročilo. Predanost ljubiteljski kulturi je prenesla na vso družino, v PGD Dobrna pa se potrjuje v požrtvovalnosti in solidarnosti.
 
Bronasti grb Občine Dobrna
Dragu Pirhu
za investiranje v arhitekturno dediščino, s katero se ohranja osnovna zasnova naselja Dobrna, kar je pomemben prispevek k razvoju turizma v občini.
 
Bronasti grb Občine Dobrna
družini Švent
za uspešnost pri razvoju turizma na podeželju, ki se odraža v bogati ponudbi izletniške kmetije Pri Minki.
 
Bronasti grb Občine Dobrna
Ivanu Kristanu
za požrtvovalnost ob intervencijah PGD Dobrna, za odgovorno opravljanje prevzetih nalog v organih društva ter za uspešnost v sekcijah Društva upokojencev Dobrna in Planinskega društva Dobrna.
 
Župansko priznanje
Petru Habetu
zaohranjanje narodopisne dediščine z zbirko starin, ki vključuje zgodovinsko preteklost Dobrne in njenih ljudi.
 
Župansko priznanje
Mitju Marošku
za strokovno vodenje Godbe Dobrna in motiviranje mladih za to zvrst glasbe, ki popestri prireditve v turizem usmerjene Dobrne.
 
Župansko priznanje
Klemnu Štimulaku
za uspehe v športnem kolesarjenju na domačih in mednarodnih tekmovanjih, kar je odlična promocija za Občino Dobrna in državo Slovenijo.