Natisni

Kadar obiskujemo kraje, ki so nam bili dotlej neznani, ali pa smo o njih vedeli bore malo, nas zanima vse. Izkoristimo vsak trenutek prostega časa, da si jih temeljito ogledamo. Pomemben del sakralne dediščine Dobrne in njene okolice so tudi številne kapelice in božjepotna znamenja, ki odražajo poseben odnos ljudi ne le do vere, temveč tudi do preteklosti in načina življenja prednikov. Mnoge so postavili kar sami in niso naročali veščih mojstrov. Tako je marsikatero razpelo na kakšnem križpotju delo bližnjega domačina. Ogledi kapelic in božjepotnih znamenj so koristni tudi za zdravje, saj nas spodbujajo, da prehodimo kilometre in kilometre poti na svežem zraku.