dobrna zgoraj slocro

A A A

Nedaleč od središča Dobrne je na vzpetini podružnična cerkev Sv. Miklavža v Vrbi in slikovito dopolnjuje krajevno veduto. Njen izvor je poznogotski, v virih je prvič omenjena leta 1567, strokovnjaki pa so jo ocenili kot starejšo in jo postavljajo v sam začetek 16. stoletja. Cerkvica je preživela turške vpade in protestantizem. Že zunaj nas preseneti nagrobni relief Avreliju Viktorju, rimskemu vojščaku druge italske legije iz tretjega stoletja, ki je vzidan v južno steno cerkve. Prav tako so zanimivi kamniti renesančni kip Sv. Miklavža iz 16. stoletja v niši na zvoniku, razgibani veliki oltar v prezbiteriju iz prve polovice 18. stoletja ter oltar sv. Frančiška Ksaverija iz leta 1770 v kapeli, poslikani s freskami iz svetnikovega življenja, ki ga je najbolj zaznamovalo bivanje na Kitajskem. Tretji oltar je iz prejšnjega stoletja. V cerkvi so izredno lepi baročni svečniki in križev pot v olju, opremljen z napisi v bohoričici. Zvonik je brez zunanjega vhoda in ima v spodnjem delu pod vencem nekakšne zazidane slavoloke; daleč naokoli ni takega primera. Ob velikem zvoniku se zdi nadstrešni stolpič na kapeli kot miniaturna igrača. Je pa prav ta stolpič, narejen po koroških vzorih, ena najbolj mikavnih arhitekturnih sestavin cerkve, ene najlepših v okolici Dobrne.

Uradne ure za stranke:
Ponedeljek: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
Sreda: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30
Petek: 8.00 do 12.00

ID za DDV: SI71772626
Številka transakcijskega računa (IBAN) je:
SI56 0135 5010 0003 171
Transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije.
Matična št.: 1358570000

 

Občina Dobrna
Dobrna 19
3204 Dobrna
 
Tel.: (03) 780-10-50
 
grb
Elektronski naslov:
Uradne ure pri Županu so ob sredah med 8.00-12.00 ter med 13.00 -16.30 po predhodni najavi v tajništvu občinske uprave na telefonski številki (03) 780-10-50.
 
Poslovni delovni čas uprave:

ponedeljek od 7.00. do 15.00
torek od 7.00 do 15.00 
sreda od 7.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30 
četrtek od 7.00 do 15.00 
petek od 7.00 do 13.30