Natisni
Proračun Občine Dobrna za leto 2020
 
Odlok o proračunu za leto 2020 (Ur.l. 79/2019, dne 24.12.2019)
Splošni del proračuna za leto 2020
Posebni del proračuna za leto 2020
Obrazložitve proračuna za leto 2020
Načrt razvojnih programov
Kadrovski načrt OU
Kadrovski načrt RO
Proračun Občine Dobrna za leto 2020 po funkcionalni klasifikaciji
Proračun Občine Dobrna za leto 2020 po programski klasifikaciji
Sklep o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine za leto 2020