Natisni
Proračun Občine Dobrna za leto 2013
Priložene datoteke:
Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2013 (Ur.l. RS 18/2013)
Splošni del proračuna
Posebni del proračuna
Obrazložitve proračuna za leto 2013
Načrt razvojnih programov
Kadrovski načrt - režijski obrat
Kadrovski načrt - uprava
Program prodaje
Glava proračuna
Kazalo proračuna 2013
 
1. Rebalans proračuna Občine Dobrna za leto 2013
Priložene datoteke:
Odlok o 1. rebalansu proračuna za leto 2013 (Ur.l. RS 62/2013)
Splošni del
Posebni del
Obrazložitve proračuna
Načrt razvojnih programov
 
2. Rebalans proračuna Občine Dobrna za leto 2013
Priložene datoteke:
Odlok o 2. rebalansu proračuna za leto 2013 (Ur.l. RS 101/2013)
Splošni del
Posebni del
Obrazložitve
Načrt razvojnih programov
 
Zaključni račun za leto 2013
Priložene datoteke:
Bilance za leto 2013
Zaključni račun za leto 2013 (Ur.l. RS 29/2014)