Natisni
Proračun Občine Dobrna za leto 2014
Priložene datoteke:
Odlok (Ur.l. RS 101/2013)
Splošni del
Posebni del
Načrt razvojnih programov
Obrazložitve
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem
Kadrovski načrt Režijski obrat
 
1. Rebalans proračuna Občine Dobrna za leto 2014

Priložene datoteke:
Odlok o 1. rebalansu proracuna Obcine Dobrna za leto 2014 (Ur.l. RS 2/2014)
Splošni del
Načrt razvojnih programov
Posebni del

 
2. Rebalans proračuna Občine Dobrna 2014

Priložene datoteke:
Odlok o 2.rebalansu proračuna (Ur.l. RS 53/2014)
Splošni del
Posebni del
Načrt razvojnih programov
Obrazložitve 2. rebalansa proračuna

 
3. Rebalans proračuna Občine Dobrna 2014

Priložene datoteke:
Odlok o 3. rebalansu (Ur.l. RS 89/2014)
Splošni del
Posebni del
Načrt razvojnih programov
Obrazložitev

 
Zaključni račun Občine Dobrna za leto 2014
Priložene datoteke:
Bilance
Zaključni račun (Ur.l. RS 25/2015)