Natisni
Proračun Občine Dobrna za leto 2016
Odlok o proračunu za leto 2016  (Ur.l. 98/2015, dne 18.12.2015)  
Splošni del proračuna za leto 2016
Posebni del proračuna za leto 2016
Obrazložitve proračuna za leto 2016
Načrt razvojnih programov
Kadrovski načrt UO
Kadrovski načrt RO
Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dobrna za leto 2016
 
1. Rebalans proračuna Občine Dobrna za leto 2016

Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2016  (Ur.l. RS 24/2016)
Splošni del
Načrt razvojnih programov
Posebni del

Obrazložitev 1. rebalansa

 
 
2. Rebalans proračuna Občine Dobrna za leto 2016

Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2016 (Ur.l. RS 80/2016)
Splošni del
Načrt razvojnih programov
Posebni del

Obrazložitev 2. rebalansa

 

Zaključni račun Občine Dobrna za leto 2016 (Ur.l.št.20 z dne 21.4.2017)

Zaključni račun 2016

Bilance