Natisni
Proračun Občine Dobrna za leto 2017
 
Odlok o proračunu za leto 2017 (Ur.l. 80/2016, dne 15.12.2016)
Splošni del proračuna za leto 2017
Posebni del proračuna za leto 2017
Obrazložitve proračuna za leto 2017
Načrt razvojnih programov
Kadrovski načrt UO
Kadrovski načrt RO
 
 
1. Rebalans proračuna Občine Dobrna za leto 2017 (Ur.l. 29/2017, dne 9.6.2017)

Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2017 
Splošni del
Načrt razvojnih programov
Posebni del

Obrazložitev 1. rebalansa

 

2. Rebalans proračuna Občine Dobrna za leto 2017 (Ur.l. 72/2017, dne 15.12.2017)

Odlok o 2. rebalansu proračuna za leto 2017
Splošni del
Načrt razvojnih programov
Posebni del

Obrazložitev 2. rebalansa

2.Rebalans proračuna Občine Dobrna za leto 2017 po funkcionalni klasifikaciji

 

Zaključni račun Občine Dobrna za leto 2017 (Ur.l.št.23 z dne 6.4.2018)

Zaključni račun Občine Dobrna za leto 2017