Natisni

Dokumenti:

Občinski prostorski načrt Občine Dobrna

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrna objava v Ur.l. RS

OPN Dobrna izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta

OPN Dobrna povzetek za javnost

OPN Dobrna sprejet prostorski akt

Kartografija:

kartografija