dobrna zgoraj slocro

A A A

Poziv k sodelovanju

Uprava Občine Dobrna vabi vse zainteresirane občane Občine Dobrna k sodelovanju pri oblikovanju odlokov, ki bodo obravnavani na sejah Občinskega sveta Občine Dobrna. Obrazec za sodelovanje pri pripravi akta je na spodnji povezavi.


Obrazec za podajanje pripombe ali mnenja ob pripravi akta

Predlagatelj mora pri podajanju pripomb navesti ime in priimek, naslov, elektronsko pošto, opis pripombe/mnenja, predlog rešitve in pričakovani pozitivni učinki glede na podano pripombo. Pravilno izpolnjene obrazce lahko občanke in občani Občine Dobrna oddajo v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna ali ga pošljejo na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. do roka, navedenega za posamezni akt.

 

Predlog Proračuna Občine Dobrna za leto 2021 (Objavljeno 10.11.2020)

1 - Predlog Odloka o proračunu za leto 2021

2 - Splošni del predlog 2021

3 - Posebni del predlog 2021

4 - NRP 2021-2024

5 - Predlog obrazložitve Proračuna 2021

6 - Kadrovski načrt - Občinska uprava 

7 - Kadrovski načrt - RO 2021

8- Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

Predloge oziroma mnenja sprejemamo do 10.12.2020.

 

Predlog Proračuna Občine Dobrna za leto 2020 (Objavljeno 7.11.2019)

1 - Predlog Odloka o proračunu za leto 2020

2 - Splošni del predlog 2020

3 - Posebni del predlog 2020

4 - NRP 2020-2023

5 - Predlog obrazložitve Proračuna 2020

6 - Kadrovski načrt - Občinska uprava 2020-2021

7 - Kadrovski načrt RO 2020 - 2021

Predloge oziroma mnenja sprejemamo do 6.12.2019.

 

 

Osnutka Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne (objavljeno 2.9.2019)

Predloge oziroma mnenja sprejemamo do 2.10.2019.

 

Osnutek Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče (objavljeno 11.4.2019)

Predloge oziroma mnenja sprejemamo do 11.5.2019.

 

Osnutek pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in kanalizacijskih priključkov na območju Občine Dobrna (Objavljeno 6.3.2019 )

Predloge oziroma mnenja sprejemamo do 1.4.2019.

 

 

Predlog Proračuna Občine Dobrna za leto 2019 (Objavljeno 4.2.2019)

1 - Predlog Odloka o proračunu za leto 2019

2 - Splošni del predlog 2019

3 - Posebni del predlog 2019

4 - NRP 2019-2022

5 - Predlog obrazložitve Proračuna 2019

6 - Kadrovski načrt - Občinska uprava 2019-2020

7 - Kadrovski načrt RO 2019 - 2020

Predloge oziroma mnenja sprejemamo do 6.3.2019.

 

Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske prevetritve v Občini Dobrna ( Objavljeno 7.1.2019)

Predloge oziroma mnenja sprejemamo do 5.2.2019.

 

Osnutek Sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Gutenek, Dobrna ( Objavljeno 30.5.2018)

Predloge oziroma mnenja sprejemamo do 13.6.2018.

 

Osnutek Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Dobrna ( Objavljeno 13.4.2018)

Predloge oziroma mnenja sprejemamo do 30.4.2018.

 

Osnutek Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa ( Objavljeno 23.3.2018)

Predloge oziroma mnenja sprejemamo do 10.4.2018.

 

 

1.Rebalans proračuna Občine Dobrna za leto 2018 (objavljeno 21.3.2018):

Odlok o 1. rebalansu

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov

Odhodki - programska klasifikacija

Odhodki - funkcionalna klasifikacija

Obrazložitve 1. rebalansa

Predloge oziroma mnenja sprejemamo do 11.4.2018.

 

Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem načrt za del EUP Dobrna 23 (DO 23)_ območje stanovanjsko –turistične dejavnosti ,

 Zazidalna situacija  in Sklep (Objava z dnem 14.2.2018).

 

 

Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v Občini Dobrna - objavljeno 20.12.2017

Predloge oziroma mnenja sprejemamo do 22.1.2018.

Predlog programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Dobrna- objavljeno - 20.12.2017

Kartografski prilogi ( 1 in 2)

Predloge oziroma mnenja sprejemamo do 22.1.2018.

 

 

 

Osnutek proračuna Občine Dobrna za leto 2018 (objavljeno 7.11.2017):

Predloge oziroma mnenja sprejemamo do 27.11.2017.

Osnutek Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2018

Splošni del

Posebni del

 

Predlog Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Dobrna

 

Spremembe in dopolnitve Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gjs ravnananja s kom. odpadki v Občini Dobrna maj 2017

Statut Občine Dobrna

Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobrna

OPPN Pirh

 

Predlog 1. Rebalansa proračuna za leto 2017

Odlok o 1. rebalansu Občine Dobrna

Obrazložitve 1. rebalansa

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov

 

Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gjs ravnananja s kom. odpadki v Občini Dobrna

Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest

Pravilnik o obračunavanju industrijske odpadne vode - Dobrna

Pravilnik o plačah funkcionarjev

Pravilnik o podaljšanju obr. časa gost. lokala

Spremembe in dopolnitve Odloka o opremljanju stavbnih zemljišč na območju Občine Dobrna

Spremembe in dopolnitve Odloka o porabi kocesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Dobrna

 

Predlog proračuna za leto 2017

Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2017

Splošni del

Posebni del

Obrazložitve proračuna za leto 2017

Načrt ravnanja s premoženjem

Kadrovski načrt občinska uprava

Kadrovski načrt RO

 

Predlog 2. rebalansa proračuna za leto 2016

Odlok o 2. rebalanu proračuna za leto 2016

Obrazložitve 2. rebalansa

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov

 

Predlog proračuna za leto 2016

1.Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto2016

2.Splošni del proračuna

3.Posebni del proračuna

4.Načrt razvojnih programov

5.Obrazložitve proračuna za leto 2016

6.Kadrovski načrt. - RO 2016-2017-3

7.Kadrovski načrt - OU 2016-2017-3

 

Poročilo o izvrševanju proračuna za 1.polletje

Evidenca prerazporeditev za polletno poročilo 2016

Evidenca prerazporeditev za polletno poročilo 2016 med konti

Poročilo o izvrševanju proračuna_za 1.polletje 2016

Posebni del proračuna

Splošni del proračuna

Uradne ure za stranke:
Ponedeljek: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
Sreda: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30
Petek: 8.00 do 12.00

ID za DDV: SI71772626
Številka transakcijskega računa (IBAN) je:
SI56 0135 5010 0003 171
Transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije.
Matična št.: 1358570000

 

Občina Dobrna
Dobrna 19
3204 Dobrna
 
Tel.: (03) 780-10-50
 
grb
Elektronski naslov:
Uradne ure pri Županu so ob sredah med 8.00-12.00 ter med 13.00 -16.30 po predhodni najavi v tajništvu občinske uprave na telefonski številki (03) 780-10-50.
 
Poslovni delovni čas uprave:

ponedeljek od 7.00. do 15.00
torek od 7.00 do 15.00 
sreda od 7.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30 
četrtek od 7.00 do 15.00 
petek od 7.00 do 13.30